ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ηλικίες
• Προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο
• Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρα)
• Μουσική αγωγή
• Ψυχοκινητική αγωγή
• Θεατρικό παιχνίδι – Δραματοποίηση
• Ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι
• Αισθητηριακή αγωγή
• Προμαθηματική
• Προγραφικές ασκήσεις
• Σχολικές εκδρομές
• Γυμναστική – Ρυθμική
• Ζωγραφική – Πηλός